Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.08.2008

Постанова № 156-ВО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Волинське ТУ


ПОСТАНОВА № 156-ВО

м.Луцьк

2008-08-11

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - начальник Волинського територіального управління Дмитрук Лідія Степанівна, на підставі ст.9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" №448/96-ВР від 30.10.96р. у відношенні відкритого акціонерного товариства „Володимир-Волинський консервний завод”, місцезнаходження: 44700, Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул.Луцька,81, код ЄДРПОУ 05527752, поточний рахунок 26002232589001 у ВГРУ ПриватБанк, МФО 303440,

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство „Володимир-Волинський консервний завод» несвоєчасно розмістило річну регулярну інформацію у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР, а також несвоєчасно опублікувало дану регулярну інформацію в офіційному друкованому виданні, чим порушило вимоги ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06р. №3480-ІV та п.1 гл.7 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р., №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за №97/13364. Викладене підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 156-ВО від 11.08.08р. Представник товариства прибув для підписання акта, надав пояснення та звернувся з клопотанням від 11.06.08р. про достроковий розгляд справи. Вина товариства та факт правопорушення доведені матеріалами справи. Враховуючи вищевикладене, на підставі п.5 ст.8 ЗУ №448/96-ВР та п.1.5 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07 №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне оприлюднення регулярної річної інформації за 2007 рік винести відкритому акціонерному товариству „Володимир-Волинський консервний завод» – попередження. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.