Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 05527752
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 02/07/2004
Дата публікації 02/07/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700 Волинсько обл.,м. Володимир-Волинський,вул.Луцька, 81
Керівник* Прохорук Валентин Iванович - голова правлiння
Контактна особа* Прохорук Валентин Iванович - голова правлiння. Тел: (03342) 2-06-10
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
05527752 02/07/2004 0 В.о. головного бухгалтера Яворська Валентина Григорiвна 0 У посадових осiб товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
05527752 02/07/2004 1 Головний бухгалтер Коваль Таїса Савелiївна 0 Посадова особа немає непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини
05527752 02/07/2004 0 В.о. головного бухгалтера Яворська Валентина Григорiвна 0 У посадових осiб товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
05527752 02/07/2004 1 Головний бухгалтер Коваль Таїса Савелiївна 0 Посадова особа немає непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини