Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.12.2008
Дата публікації 05.12.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700, м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, 81
Керівник* Євчук Руслан Васильович - Голова правління. Тел: 0334223678
E-mail* pupsik@lutsk.ukrpack.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів ВАТ «Володимир – Волинський консервний завод» (протокол № 13 від 04.12.2008р.) було затверджено рішення Наглядової Ради (протокол № 1-2008 від 06.10.2008р.) про внесення змін до складу органів управління. Зокрема про: 1) звільнення з «6» жовтня 2008 року з посади голови Наглядової Ради Семенюка Петра Адамовича (паспорт серії АС № 128259, виданий 13.12.1996р. Луцьким МУ УМВС України у Волинській області) за власним бажанням, який часткою в статутному капіталі емітента не володіє, перебував на вищезгаданій посаді з 12 червня 2004 року, непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини немає; 2) покладення виконання обов’язків голови Наглядової Ради на Романюка Володимира Миколайовича (паспорт серії АС № 157206, виданий 23.01.1997р. Луцьким МУ УМВС України у Волинській області) з «7» жовтня 2008 року безстроково, який володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 31.02144250 %, непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини немає, протягом своєї діяльності займав посади заступника голови Правління ВАТ «Володимир – Волинський консервний завод», підприємець; 3) про звільнення з «6» жовтня 2008 року з посади секретаря Наглядової Ради Маринкевич Зузанну Григорівну (паспорт серії АС № 694276, виданий 13.10.2000р. Володимир – Волинським МВ УМВС України у Волинській області) за власним бажанням. Вищезгаданим рішенням Маринкевич З.Г. залишена членом Наглядової Ради. Маринкевич З.Г. володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0.089374823%, перебувала на вищезгаданій посаді з 11 червня 2005 року. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини немає; 4) про покладення виконання обов’язків секретаря Наглядової Ради на Мікуліча Володимира Михайловича (паспорт серії АС № 340403, виданий 4.11.1997р. Луцьким МУ УМВС України у Волинській області) з «7» жовтня 2008 року безстроково. Мікуліч В.М. володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00000745 %. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини немає. Протягом своєї діяльності займав посади директора ВАТ «Волиньбакалія», генерального директора, головного консультанта СП АТЗТ «Волиньпак», голови Наглядової Ради ТзОВ «ПАККО Холдинг»; 5) затвердження всіх рішень, прийнятих з 7.10.2008р. по 4.12.2008р. включно Наглядовою Радою товариства у вищенаведеному складі; 6) затвердження кількісного складу Наглядової Ради в складі трьох осіб.
Вищезгаданим протоколом Зборів було прийнято рішення про обрання з 5 грудня 2008 р. Наглядової Ради товариства в такому складі: а) голова Наглядової Ради - Романюк Володимир Миколайович (паспорт серії АС № 157206, виданий 23.01.1997р. Луцьким МУ УМВС України у Волинській області), безстроково, який володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 31.02144250 %, непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини немає, протягом своєї діяльності займав посади заступника голови Правління ВАТ «Володимир – Волинський консервний завод», підприємець; б) член (секретар) Наглядової Ради – Мікуліч Володимир Михайлович (паспорт серії АС № 340403, виданий 4.11.1997р. Луцьким МУ УМВС України у Волинській області), безстроково, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00000745 %. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини немає. Протягом своєї діяльності займав посади директора ВАТ «Волиньбакалія», генерального директора, головного консультанта СП АТЗТ «Волиньпак», голови Наглядової Ради ТзОВ «ПАККО Холдинг»; в) член Наглядової Ради – Маринкевич Зузанна Григорівна (паспорт серії АС № 694276, виданий 13.10.2000р. Володимир – Волинським МВ УМВС України у Волинській області), безстроково, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0.089374823%, непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини немає, працювала на ВАТ «Володимир – Волинський консервний завод»

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Євчук Руслан Васильович