Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 29.07.2008
Дата публікації 30.07.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700, м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, 81
Керівник* Євчук Руслан Васильович - Голови правління. Тел: 0334223678
E-mail* pupsik@lutsk.ukrpack.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів ВАТ «Володимир – Волинський консервний завод, які відбулися 29 липня 2008 року (протокол № 12 від 29.07.2008р.), прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості.
Акції прості іменні, форма існування – документарна, кількість - 9 314 680 акцій на загальну суму 2 328 670 гривень, спосіб розміщення – закритий (приватний).
Статутний капітал збільшується на 2 328 670 гривень шляхом випуску 9 314 680 простих іменних акцій. Номінальна вартість акції – 0.25 гривень. Ціна розміщення – за номінальною вартістю.
На дату прийняття рішення про розміщення акцій власниками великих пакетів акцій є: 1)Фізична особа 1 володіє 557112 акціями, що становить 20.74657768 статутного капіталу товариства; 2) Фізична особа 2 володіє 554470 акціями, що становить 20.64819090 статутного капіталу товариства; 3)Фізична особа 3 володіє 557111 акціями, що становить 20.74654045 статутного капіталу товариства.
Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – збільшення на 346.8%.
Інвестори (акціонери), що стають власниками додатково випущених акцій, здобувають права, передбачені чинним законодавством та статутом товариства.
Спосіб оплати цінних паперів – грошовими коштами у національній валюті України.
Мета розміщення - поповнення обігових коштів та покращення фінансового стану Товариства.
Придбати цінні папери, що розміщуються, планують виключно акціонери Товариства.
Конвертація акцій, що розміщується, не передбачається.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голови правління Євчук Руслан Васильович