Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.08.2015
Дата публікації 08.07.2015 13:56:07
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Володимир-Волинський консервний завод"
Юридична адреса* 44700, Волинська обл, м.Володимир-Волинський, вул.Луцька,81
Керівник* Євчук Руслан Васильович - Голова правління. Тел: 03342-35070
E-mail* vvkz@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" повідомляє, що Наглядовою радою товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 серпня 2015 року за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Луцька, 81, в приміщенні клубу. Початок зборів о 11.00 год. Реєстрація учасників зборів з 10.00 год до 10.45 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, буде складено станом на 24 год. 14 серпня 2015 року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 2. Про ліквідацію основних фондів Товариства. 3. Про надання повноважень Наглядовій раді товариства щодо вчинення правочинів з ліквідації основних фондів Товариства. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок–середа з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 81, контактна особа – Євчук Руслан Васильович, н.т. (03342) 3-50-70. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), у відповідності до чинного законодавства України. Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені "Цінні папери України" № 120 від 06/07/2015р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Євчук Руслан Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.07.2015
(дата)